چکیده طرح 25 - 1

1. بررسی نگرانی‌های مرتبط با ایمن‌سازی کودکان 0-24 ماهه در مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

2. بررسي وضعیت سلامت رواني و عوامل مرتبط با آن در مراقبين عضو خانواده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

3. روان سنجي نسخه فارسي ابزار صلاحیت پرستاران بالینی

4. تجارب زندگي با دفيبريلاتور قابل كاشت

5. بررسي تاثير مداخله چند عاملي پرستار محور بر خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب

6. تبیین تجارب بیماران ICU در طی فرایند انتقال به بخش عمومی

7. آسيب شناسي  رشته كارشناسي  ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه از ديدگاه دانشجويان

8. بررسي سطح آگاهي و نوع نگرش كادر مامايي-پرستاري شاغل در درمانگاه هاي پره ناتال و اورژانس هاي زايمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه اهداء خون بندناف

9. تبیین تجربه مراقبت از بیماران مرحله آخر حیات توسط پرستاران شاغل در بخش های ویژه: یک مطالعه کیفی

10. خودكارآمدي عمومي زنان مراقب عضو خانواده سالمند مبتلا به آلزايمر

11. تبيين درک دانشجویان کارشناسی از  انتخاب پرستاري به عنوان رشته تحصیلی

12. تاثير موسيقي ترجيحي برمعيار هاي فيزيولوژيک درد بيماران غير هوشيار بستري در بخش مراقبت ويژه

13. بررسی اثر بخشی حمایت اطلاعاتی خانواده محور بر اضطراب و رضایتمندی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز و خانواده آنها

14. The impact of behavioral health sleep education on the quality of life in the pregnant women with sleep disorder: A randomaized Control Trial, year 2012

15. بررسي سطح استقلال پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زنجان

16. تبيين مفهوم مراقبت پرستاری در متون اسلامی

17. بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)

18. مقایسه تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر پیروی از رژیم درمانی و عوارض حین همودیالیز

19. مقایسه تاثیر حنا و لاک ناخن بر نتایج پالس اکسی متری درخانم های سالم

20. تبيين تجربیات پرستاران از  سیستم اطلاعات بیمارستانی

21. بررسی ارتباط بین شایستگی بالینی پرستاران و نیازهای انگیزشی آنان بر اساس تئوری مک کللند

22. طراحي، به کارگيري و بررسي اثربخشي آموزش مشارکتي توسط تيم هاي يادگيري باليني

23. تبیین تجربیات پرستاران در رابطه با مراقبت پرستاری فراموش شده (Missed nursing care)

24. تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی با استفاده از الگوی هیبرید

25. بررسی دیسترس اخلاقی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب تخصصی کودکان تهران