ارسال طرح

 

طرح پژوهشی

 

مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای توسعه، ترویج و کاربرد تحقیقات در ارائه مراقبت ­های پرستاری و مامایی و ارتقای کیفیت این مراقبت ­ها، آماده بررسی، تصویب و حمایت مالی از طرح­ های پژوهشی در حوزه ­های پرستاری و مامائی می­ باشد. ضمن اینکه به اطلاع می ­رساند طرح ­هایی که مطابق با اولویت ­های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شبکه ملی تحقیقات پرستاری ایران باشد، جهت تصویب در این مرکز مقدم خواهند بود.

علاقه­مندان می­ توانند با استفاده از راهنمای ثبت طرح پژوهشی که در صفحه اصلی قرار داده شده، از طریق سامانه پژوهشیار جهت ثبت طرح ­های پژوهشی خود اقدام کنند.