یک دهه فعالیت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

یک دهه فعالیت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي از آبان سال 1388 با موافقت اصولي شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شروع به کار نموده و امسال وارد یازدهمین سال فعالیت خود شده است.

مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي با هدف توسعه، ترویج و کاربرد تحقیقات در ارائه مراقبت های پرستاری و مامایی تا به امروز 175 طرح پژوهشی را مورد حمایت مالی قرار داده و طبق آخرین ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کل کشور در بین 271 مرکز هم گروه خود، رتبه 54 را به خود اختصاص داده است. تاکنون 481 مقاله با آدرس وابستگی مرکز منتشر شده که 73 درصد این مقالات حداقل در یکی از سه پایگاه ISI، PubMed و Scopus نمایه شده اند و هم اکنون مرکز دو دانش آموخته PhD by Research داخلی، یک دانش آموخته پسا دکتری و یک دانشجوی بین الملل PhD by Research در شرف جذب دارد. مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان این مرکز با عنوان "Nursing Practice Today" نیز که از سال 2014 بصورت فصلنامه منتشر می شود توانسته از سال 2019 در پایگاه Scopus نمایه شود و همچنین مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های نظام سلامت در حوزه پرستاری و مامایی نقش مشورتی موثر داشته است. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی برای استمرار موفقیت ها و تحقق ماموریت خود نیازمند مشارکت فعال همه محققان حوزه پرستاری و مامایی می باشد.

کلمات کلیدی