اعلام نتایج نهایی ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال 98

نتایج نهایی ارزشیابی مراکز

اعلام نتایج نهایی ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال 98

نتایج نهایی ارزشیابی سال 1398 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بهمن ماه 99 اعلام شد.

نتایج نهایی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور  در سال 1398 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردید. در این ارزشیابی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی با قرار گرفتن در چارک اول، رتبه 63 از 271 مراکز تحقیقات فاقد ردیف مستقل بودجه بالینی با بیش از پنج سال فعالیت در کل کشور را کسب نمود. همچنین این مرکز از بین 45 مرکز هم گروه خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه 16ام قرار گرفته است.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *