گواهی شرکت در طرح

مجریان و همکاران محترمی که در طرح های پژوهشی شرکت نمودند، جهت دریافت گواهی خود می توانند طبق راهنمای زیر با مراجعه به میز خدمت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران، درخواست خود را ثبت نمایند. لازم به ذکر است که هنگام ارسال درخواست گیرنده نامه را "معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه" انتخاب نمایید. صدور گواهی و نحوه دریافت آن از طریق پیام کوتاه اطلاع رسانی خواهد شد.