معرفی دوره

دکتری تخصصی پژوهشی(PhD by Research)

هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه‌ای خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقای علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و احیای روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه‌های جهان دانش بردارند. آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D.by research)، در سی وهشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی،مورخ 1387/11/5تصویب شد.

این دوره یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است. بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 1391/7/31 با راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی موافقت بعمل آمد و این مرکز در سال تحصیلی 93-1392 اقدام به پذیرش دو دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی نموده است.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مجهز و واجد شرایط دانشگاه با احراز صلاحیت از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت‌بهداشت، برگزار می گردد.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی شامل دو بخش است و طول مدت این دوره 4 سال می‌باشد. در بخش اول طی 1 سال دانشجو مهارتهای نظری و عملی بنیادین پژوهش را می آموزد (دوره MPhil) و در بخش دوم طی 3 سال با استفاده از مهارت‌های کسب شده در یک هدف تحقیقاتی یک یا چند پروژه تحقیقاتی را متناسب با اهداف مؤسسه انجام می‌دهد و مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی را پشت سر خواهد گذاشت. بخش اول شامل 18 واحد‌ عمومی و اختصاصی و بخش دوم 22 واحد خواهد بود.

فارغ التحصیلان با مدرک دکتری تخصصی پژوهشی با گرایش متناسب با رشتة تحقیقاتی ارزیابی شده، می‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشی مشغول به کار شوند و نمی‌توانند از مدرک اخذشده در امور کلینیکی یا پاراکلینیکی و تأسیس داروخانه استفاده نمایند.

 

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی مراجعه کنند.