دانشگاه علوم پزشکی تهران

فهرست اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخ یکم آبان ماه 1397

 

1.      حیطه بیماریهای واگیردار

1.1. بررسی وضعیت عفونتهای بیمارستانی (Health CareAssociated) و شناسایی راهکارهای کاهش آن

1.2. مطالعات مقاومت های دارویی میکروارگانیسم های بیماری زا

1.3. بررسی شاخص های شیوع، بروز و روند بیماریهای واگیردار دارای اولویت و عوامل مؤثر بر آن و تعیین بار بیماری‌های عفونی شایع

1.4. مطالعه در مورد داروهای آنتی میکروبی و واکسن های جدید

1.5. بررسی پیامدهای عفونی ناشی از رفتارهای پرخطر و عوامل  ناشی از آن (نظیر HIV، STI،HBVو HCV) و شناسایی راهکارهای موثر پیشگیری و درمان آنها

1.6. بررسی پوشش درمان، مصرف دارو و موانع پایبندی به درمان دارویی در بیماران مبتلا به عفونت های دارای اولویت نظیر ایدز و هپاتیت های ویروسی

1.7. طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات جامعه محور جهت کنترل عوامل زمینه ساز بیماری های واگیر

1.8. مطالعه روی رژیم های درمانی عفونت های صعب العلاج

1.9. مطالعات مرتبط با ویروس‌ها و میکروبهای سرطانزا

1.10. نهادینه سازی و ارزیابی نظام مراقبت میکروبی و تدوین و ارزیابی مداخلات موثر در تغییر رفتار مصرف کنندگان و ارایه دهندگان خدمات دارویی

1.11. بررسی مداخلات مؤثر در پیشگیری از بیماری های نوپدید و بازپدید در سطوح مختلف

1.12. تدوین راهنماهای کشوری مراقبت و درمان عفونت های دارای اولویت نظیر HIV و برنامه استراتژیک ملی


2.      حیطه بیماری های غیرواگیر

موضوعات دارای اولویت در حیطه غیرواگیر بر اساس باربیماریها در کشور و توانمندی و پتانسیل دانشی و اجرایی موجود در مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای انجام پژوهشهای مرتبط شامل موارد زیر است:

بیماریهای قلب و عروق، مغز و اعصاب، ریه، سیستم ایمنی و آلرژی، اختلالات ناشی از تروما و آسیبها و حوادث (از جمله مسمومیتها)، مسمومیتها، اعتیاد، سلامت جنسی، غدد و متابولیسم، دستگاه ادراری – تناسلی، اختلالات درماتولوژیک، اختلالات اسکلتی و عضلانی،پیوند اعضا، بیماریهای گوش و حلق و بینی، گوارش، چشم، اختلالات خواب

2.1. محاسبه بار بیماریها و عوامل خطر در سطح ملی و فروملی، برآورد بار اقتصادی بیماری ها

2.2. شناسایی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت کنترل بیماری‌های غیرواگیر دارای اولویت مانند دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و ... و عوامل زمینه سازآنها(مانند پرفشاری خون، چاقی، سیگار و ...)  نظیر مطالعات با رویکرد مشارکتی مبتنی بر جامعه (CBPR) در جمعیت‌های مختلف

2.3. بررسی شاخصهای شیوع و بروز و فاکتورهای موثر بر بیماری و سیر بیماری و ارائه راهکارهای پیشگیری، درمانی و توانبخشی با استفاده از مطالعات Population based و Large scale و بررسی اثربخش راهکارها

2.4. طراحی و استاندارد سازی ابزارهای تشخیصی و غربالگری بیماری‌های غیرواگیر دارای اولویت

2.5. مطالعه روشهای نوین تشخیصی، درمانی مانند ژن درمانی، سل تراپی، ایمونوتراپی، پزشکی هسته ای، Personalized medicine، فن آوری های سلامت E-health، Mobile health، Digital Medicine و راهبردهای جدید جراحی در بیماری‌های غیرواگیر دارای اولویت

2.6. تولید و کاربست ابزارها و محصولات دانش بالینی مانند گایدلاین ، پروتکل های درمان و CTD، HTA در بیماری‌های غیرواگیر دارای اولویت

2.7. بررسی و ارتقا کیفیت زندگی در بیماریهای غیرواگیر  دارای اولویت

2.8. بررسی اثربخشی، هزینه اثربخشی مداخلات تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریهای غیرواگیر (دارویی، غیر دارویی) دارای اولویت

2.9. ارزیابی مداخلات تشخیص، پیشگیری، درمان و توانبخشی و تدابیر طب ایرانی در بیماری های غیرواگیر دارای اولویت

2.10. طراحی و ارزیابی مداخلات مراقبتی، پرستاری و توانبخشی در  بیماری های غیرواگیر دارای اولویت

2.11. راه اندازی برنامه ثبت بیماری های غیرواگیر دارای اولویت

2.12. بررسی نقش آلاینده ای محیطی در ایجاد بیماری های غیر واگیر

3.      حیطه سرطان

3.1. تحلیل و آنالیز داده های ثبت سرطان و تعیین توزیع جغرافیایی و روندهای بروز، شیوع و مرگ ناشی از سرطان در کشور

3.2. بررسی عوامل خطر سرطان ها و روش های پیشگیری از مواجهه با عوامل خطر (سیگار و سایر مواد، عفونت ها، چاقی و ...).

3.3. بررسی روش های موثر آموزش و ارتقاء سلامت در جمعیت های مختلف کشور با هدف کاهش عوامل خطر و توسعه روش های پیشگیری از سرطان.

3.4. بررسی روش های موثر غربالگری سرطان های شایع و پیاده سازی آنها بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی

3.5. اجرای طرح های تحقیقاتی علوم پایه با هدف تعیین کارسینوژن ها، ارتقاء تست های تشخیصی و مولکولی، و یافتن روش های جدید تشخیصی و درمانی.

3.6. انجام مطالعات اقتصادی با هدف تعیین روش های هزینه اثربخش و کاهش هزینه های تشخیص و درمان و افزایش دسترسی بیماران به روش های موجود در سراسر کشور.

3.7. بررسی میزان پاسخ به درمان، بقاء، عود و عوارض درمان های مختلف سرطان شامل جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی، هورمون تراپی، ایمونوتراپی.

3.8. ارزیابی وضعیت تبعیت از استانداردها و پروتکل های تشخیصی و درمانی و کیفیت مراقبت صورت گرفته برای بیماران در نقاط مختلف کشور.

3.9. بررسی نیازهای بیماران به مداخلات و روش های موثر پاسخ به نیازهای حمایتی و تسکینی از جمله حمایت های تغذیه ای، روانشناسی، اجتماعی، معیشتی، روانپزشکی، داروهای ضد درد و مراقبت های پایان حیات.

3.10. انجام پیمایش های ملی در خصوص وضعیت آگاهی مردم، استقرار روش های پیشگیری، زیرساخت های تشخیص و درمان و مراقبت های تسکینی در استان های مختلف کشور.

 

4.      حیطه دارو

4.1.  سنتز  و آنالیز ترکیبات مختلف دارویی و شیمیایی  به همراه استخراج و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات گیاهان و ارزیابی رابطه ساختمان و اثر و فعالیت بیولویک آن

4.2.  مهندسی ژنتیک و تولید آنزیم ها و پروتئین های دارویی و تولید نانوذرات با منشاء بیولوژیک

4.3.  آنالیز و کنترل کیفیت فیریکوشیمیایی و میکروبی دارو، مواد اولیه، مکمل و غذا و روشهای کنترل کیفیت چند متغیره (کمومتریکس)

4.4.  فرمولاسیون نوین و بهینه سازی فرایندهای تولید داروهای سنتتیک و منشاء طبیعی و مطالعات فارما کوکینتیک و فراهمی زیستی

4.5.  بررسی اثربخشی و عوارض داروها، کارآزمایی های بالینی، مطالعات فارما کوویژلانس، توکسیکوکینتیک و فارماکوکینتیک بالینی

4.6.   بررسی مکانیسم های سلولی مولکولی در مقاومت، تشخیص و درمان سرطان

4.7.  فارماکوژنتیک، توکسیکوژنتیک و  فارماکواپیدمیولوژی

4.8.  تهیه و ارزیابی و تحقیقات ایمپلنت ها و داربست های زیستی حاوی دارو/ژن مبتنی بر مواد پلیمری کاموزیتی(جدید) جهت پیشگیری و ترمیم

4.9.  سنتز، نشاندارسازی و ارزشیابی بیولوژیک ملکول‌ها و بیوملکول‌ها با رادیوایزوتوپ‌های تشخیصی و درمانی و تهیه ترکیبات مورد استفاده در تصویربرداری مولکولی

4.10.     بررسی مدیریتی- اقتصادی و سیاست گذاری شامل مطالعات اقتصاد دارو و هزینه اثربخشی در حوزه دارو و مطالعات اقتصادی - مدیریتی شرکت های دانش بنیان در حوزه دارو

4.11.     ساخت و توسعه بیومتریال های جدید و موثرتر برای فرمولاسیون های دارویی

4.12. میکروبیولوژی دارویی و پروبیوتیک ها

4.13. ساخت و تولید دارو و فراورده های نوترکیب

4.14. بررسی اثربخشی ، عوارض جانبی و تجاری سازی ترکیبات گیاهی، طب مکمل یا ایرانی

4.15. ارزیابی و ارتقاء استفاده منطقی داروها بر پایه مطالعات فارماکوکینتیک بالینی و فارماکوژنتیک و طراحی مداخلات موثر

4.16.  طراحی و به کارگیری مدل‌های حیوانی در بررسی عوارض و اثربخشی داروها

4.17. طراحی، فرمولاسیون و تبیین کنترل های فیزیکوشیمیایی داروهای طبیعی و سنتی

 

5.      حیطه فناوری و تجهیزات پزشکی

5.1. طراحی و اراته روشهای نوین اخذ داده و آنالیزهای کمی در تصویربرداری سلولی ملکولی و ساخت تجهیزات مرتبط

5.2. تولید ابزارهای و تجهیزات مرتبط با حوزه های فناوری نانو زیست فناوری مهندسی بافت علوم اعصاب از جمله حوزه  lab on a chip

5.3. شناسایی و تولید ملکول های زیستی از جمله پروتیین های و سلول و بافت ها با روش های نوین از جمله زیست فناوری نانو مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

5.4. طراحی و ساخت تجهیزات توانبخشی جهت ارزیابی و درمان بیماری ها

5.5. طراحی، ساخت، توسعه و بهینه سازی سامانه های مکاترونیکی و رباتیکی در آموزش پزشکی، تشخیص و درمان 

5.6.  طراحی و بررسی کاربرد و اثربخشی تجهیزات فتوتونیک و لیزر در تشخیص و درمان بیماری های پوست

5.7.  طراحی، ساخت، و بهینه سازی تجهیزات مهندسی پزشکی مشتمل بر سامانه های سونوالاستوگرافی اتوآکوستیک امیشن و فتو اکوستیک و شنوایی

5.8.  طراحی، ساخت و توسعه عملکرد سیستم های راهبری جراحی

5.9.  طراحی و ساخت تجهیزات روش ها و نرم افزارهای تشخیصی و درمانی خواب آلودگی و اختلالات خواب

5.10. ساخت و تولید کیتهای غربالگری و کنترل بیماری های متابولیک

5.11.  طراحی و توسعه سیستم جامع چند مرکزی ثبت تخصصی داده های تشخیصی و درمانی اختلالات خواب

5.12.  دستیابی به تجهیزات پزشکی مرتبط با افزایش کیفیت زندگی و کمک به بهبود علایم بیماران

5.13.  بررسی اثربخشی تجهیزات کمک کننده به درمان بیماریهای مغز و اعصاب

5.14.  مدل سازی توسعه فناوری در حوزه علوم دارویی بارویکرد دانشگاه نسل 4

5.15.  ارزیابی فناوری های سلامت و بررسی ایمنی اثربخشی آن

 

6.      حیطه علوم پایه

6.1. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه ژنتیک، اپی‌ژنتیک و ژن درمانی با هدف تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های دارای اولویت

6.2. تحقیقات پایه و کاربردی ایمونولوژیک با هدف تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف دارای اولویت

6.3. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه فناوری‌های نوین سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

6.4. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه علوم شناختی Cognitive science

6.5. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه فناوری های مهندسی پزشکی پیشرفته (از جمله رباتیک پزشکی، بیواینسترومنتها، سونوالاستوگرافی، اتوآکوستیک، فوتوآکوستیک، شنوایی، ناوبری جراحی، توانبخش، ...)

6.6. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه پزشکی هسته‌ای و پرتو پزشکی (طراحی و توسعه ترکیبات نشاندار با رادیوتراپ‌ها با رویکرد استفاده تشخیصی و درمانی، بررسی روش‌های نوین کمی‌سازی و آنالیز نیمه‌کمی در تصویربرداری ملکولی و پزشکی هسته‌ای، بررسی اثرات پرتو درمانی بر ساختار  DNA، پرتوگیری کودکان، ...)

6.7. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه نانو مانند ساخت و تهیه انواع داربست

6.8. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه پزشکی فردی ( Personalized medicine)

6.9. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه روش شناسی پژوهش ها- اپیدمیولوژی (از جمله متدلوژی طراحی مداخلات پیچیده و ملاحظات ارزیابی آن ها، راهکارهای تقویت روش های مطالعات ثانویه، راهکارهای تقویت متدلوژی روش های ترجمان دانش)

6.10. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه فیزیولوژی

6.11. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه سلولی مولکولی با هدف تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها ( از جمله بررسی عوامل و Pathwayهای موثر بر ایجاد بیماری ها و سرطان‌ها،  تشخیص مولکولی بیماریهای غدد ومتابولیسم ارثی، بررسی مسیرهای انتقال پیام در بیماری ها، بررسی سیستم های پیام رسان سلولی، بیومارکرها، ایجاد و راه اندازی روشهای نوین تشخیص انزیمی در بیماری های ذخیره ای لیزوزومی)

6.12. تحقیقات در حوزه سم شناسی و  Environmental and mechanistic toxicology

6.13. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه پاتولوژی

6.14. تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه بیوشیمی

 

7.      حیطه نظام سلامت

7.1. راهکاری ارتقای مدیریت منابع مالی در نظام سلامت نظیر ارتقای مکانیسم های پرداخت به ارائه دهندگان خدمات سلامت

7.2. راهکارهای ارتقای به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام سلامت و توسعة سامانه‌های ملی اطلاعات سلامت

7.3. بررسی وضعیت زنجیره تأمین دارو در ایران و راهکارهای بهبود آن

7.4. ارتقای وضعیت نظام مراقبت و جمع‌آوری داده‌های روتین در کشور، گسترش نظام ثبت بیماری ها جهت ارزیابی کیفیت خدمات

7.5. مطالعات نیازسنجی نظام سلامت

7.6. راهکارهای دستیابی به پوشش همگانی و عادلانه سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات پیشگیری و تشخیص و درمان

7.7. طراحی و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری مبتنی ‌بر جامعه ارزیابی راهکاری ادغام سلامت دهان در نظام سلامت عمومی و طراحی و ارزیابی عملکرد نظام سلامت در حوزه دهان و دندان

7.8. تقویت ترجمان دانش سلامت و تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد و اثرگذاری پژوهش در نظام سلامت

7.9. تدوین دستورالعمل‌های ارائه خدمات در نظام سلامت

7.10. ارتقای حرفه‌ای‌گرایی (Professionalism) در نظام سلامت و اخلاق حرفه ای

7.11. بررسی اثربخشی، هزینه اثربخشی، ملاحظات اجرایی (مزایا، معایب، قابلیت اجرا، ملاحظات اخلاقی و ...) برنامه پیشنهادی در نظام سلامت و تدوین گزینه‌های سیاستی و تحلیل سیاست‌ها در موضوعات بهداشتی درمانی و ارزیابی عملکرد نظام سلامت در برنامه های جاری

7.12.   به کار گیری رویکرد آینده‌پژوهی در نظام سلامت

7.13. ارزیابی وضعیت و شناسایی راهکارهای بومی جلب مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و جلب مشارکت بین‌بخشی در حل مشکلات سلامت جامعه در سطوح مختلف سیاست‌گذاری سلامت و ارزیابی تاثیر این مداخلات

7.14. راهبردها و راهکارهای ارتقای نقش بخش خصوصی در نظام سلامت

7.15. ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان

7.16. مطالعات در راستای توسعة دیپلماسی و تقویت رهبری (حاکمیت، تولیت) در نظام سلامت

7.17. بررسی فراوانی، الگو، ویژگی‌ها و عوامل مرتبط با خطاهای دارویی و عوارض دارویی و گزارش آنها در سطوح مختلف نظام سلامت و ارائه راهکار مناسب جهت پیشگیری و بررسی قابلیت اجرایی آنها

7.18. ادغام تدابیر طب ایرانی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها در نظام سلامت

7.19. طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی مدیریت ایمنی در سازمان های نظام سلامت، طراحی مدل سازمان های فرااعتباری در برنامه های پیشگیری، درمان و هزینه اثربخشی بیماریها ی غیرواگیردار

7.20. بررسی راههای دستیابی به تعهدات بین المللی

7.21. تدوین راهکارهای اجرایی به منظور عملیاتی کردن راهبردهای شش‌گانۀ کنترل مصرف دخانیات در ایران

     

8.      حیطه علوم بهداشتی و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

8.1. شناسایی عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و پیاده‌سازی و ارزیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت جلب مشارکت و توانمندسازي مردم و همکاري بين بخشي براي  تاثيرگذاري بر اين عوامل

8.2. ارزیابی وضعیت، استقرار و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت و مداخلات موثر در گروه های مختلف جمعیتی

8.3. بررسی مولفه های اجتماعی موثر  بر سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر و مداخلات مرتبط جهت تاثیر بر این عوامل در گروه های مختلف اجتماعی

8.4. شناسایی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت ارتقای سواد سلامت

8.5. تهیه راهنمای تدوین و ارزیابی گزارشات پیوست سلامت، اجتماعی و محیطی

8.6. تهیه، تدوین و ارزیابی راهنماهای روش شناختی، پیشگیری و ارتقای سلامت استاندارد و قابل اجرا در سطح مختلف

8.7. بررسی و مداخله جامعه محور در راستای ارتقاء تکامل همه جانبه کودکان (Early Childhood Development)

8.8. طراحی سامانه های خود مراقبتی با مشارکت کاربران

8.9. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به عوامل خطر محیطی و تدوین روشهای آموزش و ارتقاء آگاهی جامعه به منظور کاهش مواجهه با آن ها

8.10. بررسی اثر مولفه های اجتماعی در بروز و ایجاد پیامدهای ناشی از حوادث و سوانح

8.11. ارزیابی پیامد در مداخلات فعلی سلامت در حوزه مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و  تاثیر این مداخلات بر بار بیماری ها

8.12. بررسی نقش مولفه های اجتماعی، امکان سنجی و اجرای مداخلات موثر برسلامت دهان در ایران

 

9.      حیطه دهان و دندان

9.1. بررسی راهکارهای پیشگیری و ارتقای سلامت دهان و دندان، هزینه-اثربخشی مداخلات و ملاحظات اجرایی و سیاست‌گذاری

9.2. بررسی اپیدمیولوژی و بار بیماری‌های دهان و فک و صورت و بیماری‌های سیستمیک مرتبط

9.3. ارزیابی روش‌ها و فناوری‌های تشخیصی، درمانی نوین و مرسوم دندان‌پزشکی و بررسی هزینه‌-اثربخشی آن‌ها

9.4. ساخت و ارزیابی، کنترل کیفی و استانداردسازی و ارتقا مواد و ابزارهای مورد استفاده در کلیۀ شاخه‌های علوم دندان‌پزشکی

9.5. مطالعات طب بازساختی در دندان پزشکی (Regenerative dentistry)

9.6. شناخت روند اتیولوژی و پاتوژنر بیماری‌های دهان و فک و صورت

9.7.  ارزیابی سیستم‌های مختلف ایمپلنت‌های دندانی از جمله ایمپلنت‌های تولید داخل و بررسی روش‌های مختلف درمان عوارض ایمپلنت

9.8. بررسی مدالیته‌های درمانی اختلالات خواب در حوزۀ دندان‌پزشکی، هزینه اثربخشی مداخلات پیشگیری و درمانی، ملاحظات اجرایی و سیاست‌گذاری

9.9.  ارزیابی مواد کاربرد لیزر در دندان‌پزشکی

9.10. بررسی کاربرد طب ایرانی در درمان بیماری‌های دهان و دندان

 

10.  حیطه علوم تغذیه

10.1. نقش تغذیه، مکمل‌های غذایی و گیاهی و اثرات نوتری‌ژنتیک-نوتریژنومیکس در چاقی و سندرم متابولیک

10.2. بررسی تاثیر مداخلات تغذیه‌ای با رویکرد طب ایرانی بر بیماری‌های بالغین، اختلالات تغذیه‌ای و بارداری و شیردهی

10.3. شناسایی نقش مواد مغذی و الگوهای غذایی در پیشگیری از سرطان

10.4. ارزشیابی و مداخلات تغذیه‌ای و مکمل‌های غذایی و پایش تغذیه‌ای و مداخلات آموزشی تغذیه-محور در بیماریها

10.5. پیاده‌سازی، ارزشیابی و هزینه‌-اثربخشی مداخلات جامعه محور با هدف ارتقا وضعیت تغذیۀ جامعه

10.6. بررسی ارتباط تغذیه با رشد کودکان و نوجوانان و چاقی کودکان

10.7. پژوهش در زمینۀ مرزهای مشترک علم تغذیه و روان‌پزشکی و سلامت روان (عوارض دارویی، مداخلات مؤثر تغذیه‌ای، بررسی وضعیت تغذیه‌ای بیماران روان‌پزشکی، شیوع‌شناسی و همبودی)

10.8. نقش ریزمغذی‌ها، درشت مغذی‌ها، ترکیبات فعال زیستی و شناسایی عادات و الگوهای غذایی و آموزش و مداخلات تغذیه ای در بارداری و شیردهی و شیرخواران

10.9. پژوهش‌های بنیادی و کاربردی بر اشتها و طراحی مداخلات مؤثر بر کنترل اشتها و  بررسی اثربخشی آن ها

10.10.مدیریت کنترل وزن و تغذیۀ ورزشکاران، بررسی نقش تغذیه و شاخص آنتروپومتریک در ظرفیت عملکردی ورزشی

10.11.بررسی وضعیت تغذیه و تاثیر رژیم‌های غذایی مختلف و فرمولاهای غذایی در فرایند کنترل بیماری متابولیک ارثی در کودکان

10.12.هزینه اثربخشی مداخلات پیشگیری و درمانی و ملاحظات اجرایی و سیاست‌گذاری در حوزۀ چاقی

10.13.پژوهش در فناوری‌های نوین در زمینۀ صنایع غذایی

10.14.حیطه مادر و کودک

10.15.شناسایی عوامل خطر مرگ‌های مادر و نوزاد و ارائۀ راهکار

10.16.تدوین راهکارها و بررسی اثربخشی آن‌ها در پیشگیری و مدیریت زایمان زودرس و پیامدهای آن

10.17.بررسی ضرورت، روش های مناسب، اثربخشی و هزینه اثربخشی غربالگری نوزادان وکودکان در معرض خطر ابتلا به اختلالات شنوایی، بینایی و تکاملی

10.18.بررسی شیوع و  عوامل موثر بر بروز بیماری‌های دارای اولویت در نوزادان نظیر RDS، هیپر بیلی روبینی، ناهنجاری‌های مادرزادی، سپتی‌سمی و عفونت‌های بیمارستانی

10.19.طراحی و ارزشیابی مداخلات ارتقایی در زمینۀ خود مراقبتی و خود مدیریتی در حوزۀ سلامت کودک

10.20.بررسی و اثربخشی اقدامات توانبخشی در کودکان

10.21.ارتقا سلامت باروری و جنسی زنان و مردان

10.22.بررسی تاثیر مواجهۀ مادر و کودک با عوامل خطر محیطی یا پیامدهای سلامتی در دوران بارداری، نوزادی و کودکی

10.23.بررسی علل افزایش سزارین و راهکارهای مدیریت آن، طراحی و اثربخشی مداخلات در جهت ترویج زایمان طبیعی و اصلاح گایدلاین‌ها

10.24.تدوین راهکارها و بررسی اثربخشی در پیگیری و مدیریت آسفیکسی پره‌ناتال

10.25.مطالعات مربوط به مصرف داروها در مادرو کودک، نظیر بررسی ایمنی مصرف داروهای Off Label، بررسی مصرف منطقی آنتی بیوتیک‌ها و ارائۀ راهکارهای جایگزین، ساماندهی و ثبت مصرف داروها و عوارض مرتبط در دوران بارداری و نوزادی

10.26.بررسی تاثیر اختلالات جفت و عوارض دوران بارداری به جنین و نوزاد

10.27.مطالعات اخلاق پزشکی در طب مادر، نوزاد و کودک

10.28.بررسی اثربخشی تدابیر طب ایرانی در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری‌های مادر و کودک

10.29.طراحی روش‌های ارتقا مانیتورینگ الکترونیک سلامت مادر و کودک

10.30.بررسی وضعیت انتقال اچ.آی.وی از مادر به کودک و راههای پیشگیری از آن

 

11.  حیطه سالمندی

11.1. تدوین و اجرای بسته‌های خدمتی،  راهنمای های بالینی و ابزارهای کمک تصمیم‌گیر در جنبه‌های مختلف سلامت سالمندان (پیشگیری، تشخیص، درمان، توانبخشی و مراقبت تسکینی) در مراکز مختلف مراقبت درمانی و جامعه و مراقبت پی گیر در منزل

11.2.  بررسی علل و عوامل مرتبط با رخداد عوارض پلی فارمسی و خطاهای دارویی در سالمندان و ارائۀ راهکار مناسب

11.3.  بررسی روش‌های پیشگیری، تشخیص و توانبخشی در اختلالات ارتباطی و شناختی و تعادل سالمندان

11.4.  بررسی روش‌های تشخیصی در تشخیص زودرس بیماری‌های خوش‌خیم و بدخیم سالمندان و عوارض درمان

11.5.  بررسی آسیب‌های اجتماعی نظیر خشونت و ... در سالمندان و مراقبین با ارائۀ تدابیر در مدیریت این آسیب‌ها

11.6. بررسی اثربخشی و ایمنی درمان‌های طب مکمل و جایگزین در بیماری‌های سندرم سالمندی

11.7. ارزیابی و بررسی‌های روش‌های درمانی و بازتوانی و مراقبتی در بیماری‌های نورولوژیک، قلبی-ریوی و اختلال خواب در سالمندان و هزینه‌ اثربخشی مداخلات پیشگیری و درمانی و ملاحظات اجرایی و سیاست‌گذاری

11.8. تهیۀ بسته‌های توانمندسازی و توانبخشی شناختی سالمندان و اعضای خانواده و مراقبین در خصوص سلامت سالمندی و ارتباط با سالمندان

11.9. بررسی اثربخشی کاردرمانی بر اختلالات شناختی و عوارض ناشی از سالمندی و بهبود مشارکت اجتماعی سالمندان

11.10.بررسی نیازها و چالش‌ها و فرصت‌های سبک زندگی سالم در سالمندان، خانواده‌ها و مراقبین آنها و آموزش و ارائه الگوی مناسب

11.11.شناسایی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر، قایل اجرا و بومی جهت ارتقا سلامت، سالمندان با رویکرد مشارکتی مبتنی بر جامعه

11.12.تدوبن شاخص‌ها و دقت تشخیصی روش‌های نوین کارکرد الکترومغناطیسی مغز در تشخیص اختلالات شناختی سالمندان

11.13.شناسایی نیازهای جسمی، روحی، روانی، عاطفی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی سالمندان، همراهان سالمند و خانواده های آنان، بررسی تاب آوری سالمندان در شرایط بحران(بلایا، و بحران های اجتماعی)،

11.14.توانمندسازی سالمندان و خانواده ها و مراقبین آنها در زمینه خودحمایتی، ایمنی، خود مراقبتی، حقوقی، اخلاقی

11.15.طراحی وسایل و تجهیزات مبتنی بر تکنولوژی نوین درتامین نیازهای مراقبتی، آموزشی، حمایتی، ایمنی، ورزشی، و توانمندسازی سالمندان و خانواده ها و مراقبین انان در منزل، بیمارستان ها، اسایشگاه ها و امکان عمومی در سطح جامعه و بررسی اثربخشی آنها

11.16.بررسی تغییرات ساختاری و محیطی در بهبود شرایط بهداشتی و زیست محیطی محل های اقامت و بستری سالمندان

11.17.ارائه راهکارها و برنامه های حمایتی برای کاهش دیسترس های پرستاران و مراقبین سالمند

 

12.  حیطه سلامت روان

12.1. بررسی میزان شیوع، بروز و روند انواع سومصرف مواد (مخدر، محرک و الکل) و اعتیادهای رفتاری (شبکه‌های اجتماعی، آنلاین، بازی، قمار، جنسی و ...) و اختلالات روان‌پزشکی و فاکتورهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، ژنتیک، روان‌شناختی و اقتصادی مؤثر بر آن در جامعه و گروه‌های در معرض خطر و ارائۀ راهکارهای پیشگیری و درمانی

12.2. طراحی و ارائۀ سیستم هماهنگ مراقبت درمانی-حمایتی پس از ترخیص (ایجاد مراکز جامعه‌محور و....)

12.3. شناسایی مشکلات روان‌شناختی مبتلایان به اختلالات جسمی و روانی، خانوادۀ آن‌ها، مراقبین غیر رسمی، و تیم ارائه‌دهندۀ خدمات درمانی به آن‌ها، عوامل موثر بر آن و ارائه مداخلات موثر و بررسی اثربخشی آنها

12.4. بررسی استیگما (انگ) موجود دربارۀ اختلالات جسمی و روانی و راهکارهای مقابله با آن‌ها

12.5. بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و سیاست‌گذاری‌ها بر سلامت روان در جمعیت عمومی به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و ارائۀ راهکارهای مبتنی بر شواهد علمی

12.6. بستۀ جامع ارائۀ خدمات در کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی و خانوادۀ آن‌ها شامل غربالگری، تشخیص، ارائۀ خدمات مبتنی بر شواهد، آموزش نیروی انسانی و ایجاد و توسعۀ مدیریت خدمت

12.7. بررسی وضعیت موجود و شناسایی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخلات جامعه‌محور مؤثر و قابل اجرا جهت ارتقا سواد سلامت روان در گروه‌های جمعیتی مختلف شامل جمعیت عمومی و بیماران

12.8. بررسی کیفیت زندگی در گروه‌های جمعیتی مختلف (بیماران و غیربیماران) و راهکارهای ارتقا آن

12.9. بستۀ جامع ارائۀ خدمات به مبتلایان به اختلالات شناختی نظیر دمانس شامل غربالگری، تشخیص، ارائۀ خدمات مبتنی بر شواهد، آموزش نیروی انسانی و ایجاد و توسعۀ مدیریت خدمت

12.10.بررسی وضعیت سلامت روان و شناسایی و ارزیابی مداخلات مؤثر بر ارتقا سلامت روان، مادر، کودک و نوجوان

12.11.بررسی ارتباط بین سلامت روان با عوامل محیطی (تغذیه، الگوی زندگی و...) و ژنتیکی در جمعیت ایرانی و طراحی مداخلات مؤثر

12.12.بررسی میزان خشونت و مشکلات خانوادگی در زمینه اختلالات جسمی و روانی و عوامل موثر بر آن

 

13.  حیطه حوادث، سوانح و محیط زیست

13.1. بررسی وضعیت کیفیت هوای آزاد و داخل: روند تغییرات، شناسایی و سهم‌بندی منابع و راهکارهای کنترلی و اثربخشی برنامه‌های جامع

13.2. بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای کشور و ارائۀ راهکارهای مدیریتی

13.3.     ارزیابی مخاطرات و کمی‌سازی بار بیماری‌ها منتسب به عوامل خطر محیطی و شغلی و تعیین بار بیماری‌های ناشی از حوادث و سوانح و بررسی روش‌های پیشگیری، تشخیص و درمان

13.4. پایش زیستی و مواجهه با آلاینده‌های شیمیایی، محیطی و شغلی و تعیین اثربخشی سیاست‌های محیط زیستی

13.5. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سلامت و محیط زیست و ارایۀ سیاست‌های کلان کنترل آن

13.6. بررسی آلاینده‌های شیمیایی، میکروبی و اولویت‌دار آب شرب و وضعیت شاخص‌های دسترسی به آب سالم و بهسازی

13.7. بررسی وضعیت آلودگی خاک و تاثیرات توسعه بر آن

13.8. تدوین برنامه‌های توان‌بخشی جهت مدیریت و درمان آسیب‌های حرکتی، شناختی، حسی و مغزی ناشی از حوادث

13.9. بررسی اقدامات پیشگیرانۀ اولیه و ثانویه مصدومیت‌ها بر بار بیماری‌ها و ارتقای مراقبت، درمان و بهبود مراقبت در بیماران مصدوم

13.10. بررسی نقش سه‌گانۀ انسان، خودرو و جاده در حوادث ترافیکی منجر به تروما

13.11. بررسی اقدامات پیشگیرانۀ توان‌بخشی بر آسیب‌های حسی و حرکتی ناشی از محیط شغلی و زندگی

13.12. سیاست‌گذاری اهداف توسعۀ پایدار ملی (NSDG) با تکیه بر توان زیست‌محیطی کشور

13.13. بررسی رابطۀ اختلالات خواب با سوانح ترافیکی و شغلی و هزینه-اثربخشی مداخلات پیشگیری و درمان، ملاحظات اجرایی و سیاست‌گذاری