تعداد مقالات

روند انتشار مقالات از سال 2010 تاکنون

 

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی از زمان تاسیس تاکنون، با انتشار بیش از 500 مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی روند رو به رشدی را طی می کند.