فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی(phD by research)

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی(phD by research)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در آزمون متمرکز دکتری پژوهشی اردیبهشت ماه سال 1397 از دانشجویان واجد شرایط پذیرش به عمل می آورد.

با توجه به برگزاری آزمون متمرکز دکتری پژوهشی در اردیبهشت ماه سال 1397 و پذیرش دانشجویان واجد شرایط به اطلاع می رساند، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 98-97 ظرفیت پذیرش دو دانشجو در این مقطع دارد. اطلاعات اساتید راهنما، رشته ها و ظرفیت پذیرش دانشجو مصوب کمیته منتخب دکتری پژوهشی در فایل زیر قابل رویت است.
کلمات کلیدی