اطلاعیه جلسه دفاع نهایی خانم مریم فرهمند دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

اطلاعیه جلسه دفاع نهایی خانم مریم فرهمند دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

جلسه دفاع نهایی خانم مریم فرهمند، دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی روز دوشنبه مورخ 23 بهمن ماه 1396 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع نهایی خانم مریم فرهمند دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی با عنوان "بررسی تأثیر سه گیاه گل گاوزبان ایرانی، انیسون و شیرین بیان در مقایسه با دارونما بر شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر مبتلا در دانشگاه های شهر تهران " استاد محترم راهنما، جناب آقای دکتر رضا نگارنده استاد محترم مشاور ، جناب آقای دکتر غلامرضا امین استاد محترم مشاور ، جناب آقای دکتر داوود خلیلی استاد محترم مشاور ، سرکار خانم دکتر فهیمه رمضانی استاد محترم ناظر ، سرکار خانم دکتر معصومه سیمبر استاد محترم ناظر، سرکارخانم دکتر وجیهه مرصوصی استاد محترم ناظر، سرکارخانم دکتر نریمان مصفا استاد محترم ناظر، سرکارخانم دکتر اشرف معینی نماینده محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جناب آقای دکتر حامد شفارودی زمان: دوشنبه 23 بهمن ماه ساعت: 15/30-13/30 مکان: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت شرقی، دانشکده پرستاری و مامایی، ساختمان پرستاری، سالن شورای یک
کلمات کلیدی