ارائه گزارش عملکرد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در حضور معاون پژوهشی دانشگاه

ارائه گزارش عملکرد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در حضور معاون پژوهشی دانشگاه

در جلسه ای که مورخ 5 دی ماه 1396 با حضور معاون پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر صحرائیان برگزار شد، تاریخچه، عملکرد و دستاوردهای مرکز توسط رئیس مرکز ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی؛ در جلسه ای که روز سه شنبه 5 دی ماه با حضور دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد، دکتر رضا نگارنده رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون تاریخچه و عملکرد مرکز، دستاوردهای آن را برشمرد. بر این اساس، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در سال 1388 موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش شد و در سال 1393 موافقت قطعی با آن به عمل آمد. در سال 1391 موفق به کسب مجوز پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی گردید که طی این مدت دو دانشجو پذیرش و فارغ التحصیل نموده و در سال 1397 نیز دو ظرفیت برای آن در نظر گرفته شده است. در زمینه تربیت پژوهشگر نیز در سال 1396 یک دانشجوی پسا دکتری در مرکز پذیرش شده است که هم اکنون در حال گذراندن دوره می باشد. مرکز در زمینه حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه مراقبت های پرستاری و مامایی، 72 طرح خاتمه یافته و 46 طرح در حال اجرا داشته و در حوزه تولید دانش موفق به انتشار 318 مقاله، (91 مقاله ISI و 76مقاله PubMed و 64 مقاله Scopus)، 5 کتاب و ارائه 53 مقاله در کنگره های بین المللی شده است. همچنین مرکز در ارزشیابی سال 94 موفق به کسب رتبه 56 از 193 مرکز بالینی بیش از سه سال فاقد ردیف مستقل بودجه در کل کشور شده است و در واقع مرکز در یک سوم اول مراکز تحقیقاتی هم گروه خود قرار دارد. در حال حاضرh index مرکز 10 بوده و مجله علمی پژوهشی Nursing Practice Today به زبان انگلیسی با حمایت مرکز منتشر می گردد.
کلمات کلیدی