مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي از آبان سال 1388 با موافقت اصولي شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شروع به کار نموده و امسال وارد یازدهمین سال فعالیت خود شده است.

یک دهه فعالیت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي از آبان سال 1388 با موافقت اصولي شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شروع به کار نموده و امسال وارد یازدهمین سال فعالیت خود شده است.

ده سالگی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي با هدف توسعه، ترویج و کاربرد تحقیقات در ارائه مراقبت های پرستاری و مامایی تا به امروز 152 طرح پژوهشی را مورد حمایت مالی قرار داده و طبق آخرین ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کل کشور در بین 271 مرکز هم گروه خود، رتبه 54 را به خود اختصاص داده است. تاکنون 438 مقاله با آدرس وابستگی مرکز منتشر شده که 72 درصد این مقالات حداقل در یکی از سه پایگاه ISI، PubMed و Scopus نمایه شده اند و هم اکنون مرکز 2 دانش آموخته PhD by Research داخلی و یک دانشجوی بین الملل PhD by Research در شرف جذب و یک دانشجوی پسا دکتری دارد.
مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان این مرکز با عنوان "Nursing Practice Today" نیز که از سال 2014 بصورت فصلنامه منتشر می شود توانسته از سال 2019 در پایگاه Scopus نمایه شود و همچنین مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های نظام سلامت در حوزه پرستاری و مامایی نقش مشورتی موثر داشته است.
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی برای استمرار موفقیت ها و تحقق ماموریت خود نیازمند مشارکت فعال همه محققان حوزه پرستاری و مامایی می باشد.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *