نمایان شدن مقالات سال 2019 مجله Nursing Practice Today در پایگاه Scopus

نمایان شدن مقالات سال 2019 مجله Nursing Practice Today در پایگاه Scopus

درج شدن مقالات 2019 NPT در Scopus

با کمال مسرت به استحضار می رساند که با لطف الهی و تلاش چند ساله همه دست اندرکاران، مقالات مجله NPT) Nursing Practice Today) از شماره 1 سال 2019 در پایگاه اطلاعاتی Scopus درج و قابل رویت گردید. بدین ترتیب علاوه بر بانک های اطلاعاتی قبلی AcademicKeys ، CINAHL Complete، CiteFactor، Directory of Research Journal Indexing (DRJI)، EBSCO، Google Scholar، Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR) ، Islamic World Science Citation Center (ISC)، Magiran، ProQuest، ROAD ISSN Directory، Ulrich از این پس مقالات مجله در بانک اطلاعاتی Scopus وابسته به ناشر بین المللی Elsevier نیز نمایه خواهد شد. از ویژگی های بارز این پایگاه میزان پوشش بالا و کیفیت علمی مجلات است که زمینه را برای ارتقاء علمی و افزایش استنادات به مقالات فراهم می کند.

کلمات کلیدی