معرفی دوره

دکتری تخصصی پژوهشی(PhD by Research)

هدف از ايجاد اين دوره تربيت افرادي است كه ضمن احاطه يافتن به علوم مرتبط در زمينه‌اي خاص و آشنا شدن با روش هاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني پژوهشي بتوانند گامي در جهت خودكفايي كشور و توسعه پايدار و گسترش مرزهاي دانش و ارتقاي علمي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها و احياي روحيه خودباوري براي دستيابي به تازه‌هاي جهان دانش بردارند. آئین نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D.by research)، در سي وهشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي،مورخ 1387/11/5تصویب شد.

این دوره يكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك دكتري تخصصي پژوهشي مي انجامد و مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي است. بر اساس مصوبه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي مورخ 1391/7/31 با راه‌اندازي دوره دكتري تخصصي پژوهشي در مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي موافقت بعمل آمد و اين مركز در سال تحصيلي 93-1392 اقدام به پذیرش دو دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی نموده است.

دوره دکتري تخصصي پژوهشي در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه با احراز صلاحيت از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت‌بهداشت، برگزار مي گردد.

دوره دکتري تخصصي پژوهشي شامل دو مرحله «دوره عالي پژوهش MPhil  و دکتري تخصصي پژوهشي» مي‌باشد. طول دوره MPhil يک سال است كه در اين دوره دانشجو مهارتهاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را مي آموزد. تعداد واحدهاي دوره عالي پژوهش 24 واحد‌ آموزشي و پژوهشي است. طول دوره دكتري تخصصي پژوهشي سه سال است كه دانشجو با استفاده از مهارت‌هاي کسب شده در يک هدف تحقيقاتي يک يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف مؤسسه انجام مي‌دهد. واحدهاي مرحلة دكتري تخصصي پژوهشي شامل 30 واحد پايان نامه و حداكثر 10 واحد آموزشي اختصصاصي با تشخيص استاد راهنما مي باشد.

فارغ التحصيلان با مدرك دكتري تخصصي پژوهشي با گرايش متناسب با رشتة تحقيقاتي ارزيابي شده، مي‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي به عنوان عضو هيأت علمي پژوهشي مشغول به كار شوند و نمي‌توانند از مدرك اخذشده در امور كلينيكي يا پاراكلينيكي و تأسيس داروخانه استفاده نمايند.

 

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی مراجعه کنند.