محورهای فعالیت

محورهای فعالیت

 

1- حمایت از طرح های پژوهشی:

این مرکز در راستای توسعه، ترویج و کاربرد تحقیقات در ارائه مراقبت ­های پرستاری و مامایی از طرح های تحقیقاتی دارای الویت حمایت به عمل می آورد.

2- انتشارات:

مجله علمی پژوهشی Nursing Practice Today از سال 2014 تاکنون توسط این مرکز انتشار می یابد.

3- پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی:

با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز در سال 1391 این مرکز دانشجوی PhD by Research می پذیرد.

4- پذیرش پژوهشگر پسادکتری:

به منظور ارتقای توانایی های آکادمیک دارندگان مدارک دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی با دارابودن اساتید راهنمای واجد شرایط، پژوهشگر پسادکتری می پذیرد.

5- مشارکت در برگزاری همایش و کارگاه ها:

برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه پژوهشی

6- عضویت و همکاری در سایر مراکز و سازمان ها:

 عضويت در شبكه ملي تحقيقات سرطان

 همکاری با شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران

 همکاری با دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکي تهران