انعقاد تفاهـم نامه همكاري فـي مابين مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران

انعقاد تفاهـم نامه همكاري فـي مابين مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران

تفاهم نامه همکاری فـي مابين مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران یکشنبه 12 خرداد ماه 1398 در دانشکده طب سنتی منعقد شد.

اين تفاهم نامه به منظور ايجاد و گسترش همفكري و همكاري هاي آموزشي- پژوهشي في مابين مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد گردید. فعالیت هایی که در قالب این تفاهم نامه صورت خواهد گرفت شامل: اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و كاربردي مشترک، بهره گيري متقابل از توان و دانش اعضاي هيات علمي براي برگزاري کارگاه، ارايه خدمات در پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي می باشد. لینک خبر: http://pr.tums.ac.ir/?siteid=1&pageid=345&newsview=88298&utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=newspr

کلمات کلیدی