اخذ شناسه DOI برای مقالات مجله Nursing Practice Today‎‎‎ در راستای نمایه سازی مجله در PubMed Central

اخذ شناسه DOI برای مقالات مجله Nursing Practice Today‎‎‎ در راستای نمایه سازی مجله در PubMed Central

به منظور نمایه سازی مجله Nursing Practice Today در بانک اطلاعاتی PubMed کلیه مقالات مجله دارای شناسه DOI شدند.

مجله Nursing Practice Today به عنوان یک نشریه علمی بین المللی در راستای ارتقای سطح پژوهش ها و انتشار دانش نوین در حوزه پرستاری و مامایی وارد هفتمین سال فعالیت خود شده است. طی این 7 سال‌ تلاش گردید تا ساختار و فرایندهای مجله همگام با دانش روز نشر علمی ارتقا یابد. نتیجه این تلاش ها تعداد نمایه نامه هایی است که مجله در آنها نمایه می‌گردد. در همین راستا به منظور نمایه سازی مجله در بانک اطلاعاتی PubMed دو اقدام مهم صورت گرفته است. اول اینکه کلیه مقالات مجله شناسه یونیک DOI دریافت کردند. همچنین مقالات مجله در موسسه Portico آرشیو الکترونیک (Digital Preservation)گردیده است و مجله برای نمایه نامه PubMed ارسال شد.

کلمات کلیدی