جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧

    |  English  | اخبار

دسترسی سریع

 

 

تاریخچه مرکز 

 

در سال 1385 ايده تاسيس مركز تحقيقات مطرح گرديد و با پيگيري هاي صورت گرفته، ترکیب اعضای هیئت موسس مرکز مشخص و درخواست تاسیس به ترتیب در شورای پژوهشی دانشگاه، شورای دانشگاه و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت مطرح و در يکصد و نود و هشتمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور مورخ 10/8/1388 با تاسيس مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي موافقت اصولي بعمل آمد.این مرکز پس از تجهیز و سازماندهی، از نیمه اول سال 1389 فعالیت جدی خود را شروع نمود و پس از چهار سال فعالیت موثر مورد ارزیابی  و در دویست و سی و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور مورخ 24/1/1393 موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.