تعداد مقالات

روند انتشار مقالات از سال 2010 تا کنون

 

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی از زمان تاسیس تا کنون، با انتشار بیش از 480 مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی روند رو به رشدی را طی می کند.