پذیرش مجله Nursing Practice Today جهت نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی Scopus

پذیرش مجله Nursing Practice Today جهت نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی Scopus

مجله NPT) Nursing Practice Today) در بانک اطلاعاتی اسکوپوس نمایه گردید.

با کمال مسرت به استحضار میرساند که با لطف الهی و تلاش چند ساله همه دست اندرکاران، مجله NPT) Nursing Practice Today) در بانک اطلاعاتی اسکوپوس نمایه گردید. بدین ترتیب علاوه بر بانک های اطلاعاتی قبلی؛AcademicKeys ، CINAHL Complete، CiteFactor، Directory of Research Journal Indexing (DRJI)، EBSCO، Google Scholar، Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR) ، Islamic World Science Citation Center(ISC)، Magiran، ProQuest، ROAD ISSN Directory، Ulrich از این پس مقالات مجله در بانک اطلاعاتی اسکوپوس وابسته به ناشر بین المللی الزویر نیز نمایه خواهد شد. از ویژگی های بارز اسکوپوس میزان پوشش بالا و کیفیت علمی مجلات است که زمینه را برای ارتقاء علمی و افزایش استنادات به مقالات فراهم می کند. ضمن عرض تبریک سال نو و بهار پر طراوت، امیدواریم در سال جدید با تلاش، همکاری و همدلی و نشاط بیش‌تر قدم های بلندتری در نیل به اهداف متعالی کشور که همانا کسب مرجعیت علمی در حوزه های مختلف علمی است برداشته شود.

کلمات کلیدی